header

شبنم وصال

home
list
archive
درباره وبلاگ
آمار وبلاگ

تعداد بازدیدها :

4610

تعداد نوشته ها :

5

تعداد نظرات :

1

انتظار فرج

امید و آرزوی تحقیق این نوید کلی جهانی انسانی ، در زبان روایات اسلامی‏
، " انتظار فرج " خوانده شده است و عبادت - بلکه افضل عبادات - شمرده شده است . اصل انتظار فرج از یک‏
اصل کلی اسلامی و قرآنی دیگر استنتاج می‏شود و آن اصل " حرمت یأس از روح‏
الله " است .
مردم مؤمن به عنایات الهی ، هرگز و در هیچ شرائطی امید خویش را از
دست نمی‏دهند و تسلیم یأس و ناامیدی و بیهوده گرائی نمی‏گردند . چیزی که‏
هست این انتظار فرج و این عدم یأس از روح الله در مورد یک عنایت‏
عمومی و بشری است ، نه شخصی یا گروهی ، و به علاوه ، توأم است بانویدهای‏
خاص و مشخص که به آن قطعیت داده است .
(1) نظر
X